Expertizare juridică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100 cu privire la actele normative, publicată în Monitorul Oficial la data de 12.01.2018, actele normative se emit pentru realizarea atribuţiilor funcţionale şi în limitele competenţelor stabilite de Constituţie.

Una din principalele etape ale legiferării este publicarea anunţului privind iniţiativa de elaborare a actului normativ şi publicarea studiului de cercetare;

Legislaţia Republicii Moldova este constituită din următoarele acte normative:

 1. a) Constituţia Republicii Moldova;
 2. b) legile şi hotărîrile Parlamentului;
 3. c) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
 4. d) hotărîrile şi ordonanţele Guvernului;
 5. e) actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate;
 6. f) actele normative ale autorităţilor publice autonome;
 7. g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
 8. h) actele normative ale autorităților administrației publice locale.

La elaborarea proiectelor actelor normative, autorii sunt obligați să asigure expertiza proiectului. Astfel, expertiza proiectului de act normativ este efectuată concomitent cu avizarea şi consultarea publică. Autorul proiectului asigură efectuarea expertizelor economice, financiare, ştiinţifice, ecologice, anticorupţie, juridice, de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene sau a altei expertize prevăzute de legislaţie, în funcţie de tipul raporturilor sociale reglementate de actul normativ.

 

Expertiza juridică este efectuată de către Ministerul Justiţiei şi este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației publice centrale de specialitate şi autorităţile publice autonome. În baza rezultatelor expertizei juridice se întocmeşte raportul de expertiză juridică.

Expertiza juridică a proiectelor actelor normative stabilite la art. 6 lit. a)–d) se efectuează conform metodologiei aprobate de Ministerul Justiţiei.

Expertiza juridică are menirea de a asigura:

 1. a) concordanţa între proiectul actului normativ și prevederile Constituţiei, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene, concordanţa între proiectul actului normativ, precum și jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 2. b) respectarea standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului;
 3. c) reglementarea integrală a raporturilor sociale abordate în proiect;
 4. d) încadrarea dispoziţiilor proiectului în cadrul normativ în vigoare;
 5. e) corespunderea proiectului actului normativ normelor tehnicii legislative.

Actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate şi ale autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale omului sînt supuse expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei, în modul stabilit de către Guvern.

Autorii proiectelor de acte normative, pot antrena în calitate de experţi părţi interesate, care nu au participat la elaborarea proiectului actului normativ.

Proiectele actelor normative ale autorităţilor administrației publice locale se supun expertizei juridice în cadrul subdiviziunilor specializate ale acestora. În cazul lipsei subdiviziunii juridice în cadrul APL, APL poate contracta specialiști/experți externi.

 

IP„Institutul de Resurse și Analize Juridice”, poate asigura în baza de cotract următoarele servicii:

 • Expertizarea juridică a proiectelor de acte ce urmează a fi adoptate de către APL.
 • Expertizarea științifică a proiectelor de acte ce urmează a fi adoptate de către APL.
 • Consultarea, consilierea și acordarea asistenţei juridice;

 

Cu Stimă și Respect,

Președinte

Nevmerjițchi Ilie